Cellulosa

Cellulosa är producerat av återvunna tidningar med tillsats av mineralämnen för konservering och brandskydd. En uppcyklad produkt som är klimat- och miljövänlig. Har mycket goda isoleringsegenskaper, är tyngre än tex träfiber och har därför bättre buffringsfunktion
- lagrar värme i kylan och skyddar mot värme i hetta.