Skumglas / Cellglas

Skum- och cellglas är isolering gjort av 100 % återvunnen glas, en såkallad "upcykled" produkt. Det är fuktsäkert, tryckfasthållbart och frostsäkert. Skumglas är lösfyllnad som används även i infrastrukturprojekt och är ett lätt, dränerande och isolerande fyllnadsmaterial. Cellglas är skivmaterial både till platta och kant.