FASADSKIVOR

Med fasadskiva optimerar du din isolering och ditt hus klimatskal. Skivan används på tak och väggar och skyddar effektivt mot vind och motverkar köldbryggor. Den spontade skivan är en otrolig effektiv vindspärr och ger samtidig extra isoleringseffekt. Monteras utanpå isolering, eventuellt i kombination med en tunnare vindspärrsduk. De kommer i tre tjocklekar 22, 40 och 60 mm.

Sök bland våra kategorier